شعر من

امام رضاجان💚

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا 💚 چو ذی‌القعده آغاز شد شگفتا بهار لبخندها شد به میانه‌ی یازده آن رخ شاه خراسان نمایان شد

ادامه مطلب »