خرداد ۲۴, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عرفان

عرفان کلمه‌ای فلسفی‌ ‌است که مفهوم اصلی آن چیزی فراتر از باور انسانی است. آن حالتی است که هیچ‌گاه با اتصالات زمینی بدست نخواهد آمد.

ادامه مطلب »