تیر ۱۰, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مرگ عزیز است؟

در اوایل امروز شدیدن درگیر افکار مغشوش خود بودم. گاهی در برخی روزها بی‌دلیل فکر آدم را غم پر می‌کند، غمی که نه دلیلش مشخص

ادامه مطلب »